Big Bang

E = m* c2

Dette er en lov Einstein gav oss i 1905 som forklarte sammenhengen mellom masse og energi. Den forteller at energien i 1kg masse er 9*1016 Joule. Masse ganges med kvadratet av lysets hastighet som er 300 000 km/s. Det betyr at det er en ufattelig energi som er skult i 1 kg masse. Uansett hvilket stoff det er.  Dersom du kunne utnytte denne energien fullt ut en bil med 100 hestekrefter, vil du ha nok energi i å gå på maksimal ytelse i 3,4 millioner år år.

Einstein sammen med Leimaitre, Hubble og flere andre fysikere mener at all masse vi har i universet ble dannet ut fra en gigantisk eksplosjon  – en Big Bang – for 13 milliarder år siden. Etter denne teorien ekspanderer hele universet fra et nullpunkt. Dersom Ensteins formel er riktig, har all masse som finnes i universet sitt opphav i ufattelig mengde energi som var tilstede i dette nullpunktet den gangen. Fysikken kan forklare hele forløpet fra 10-43 sekund fra nullpunktet. Nærmere starten klarer ikke fysikerne og matematikerne å komme i sine forklaringer om hva de tror skjedde. Ekspansjonen i denne eksplosjonen foregår fortsatt, –  med lysets hastighet! Utstrekningen av universet har på disse 13 milliarder årene blitt enorm. Og det utvider seg fortsatt.

I skapelsesberetningen hører vi at det var Gud som skapte verden. Gud sa, og det ble. Der hører vi at det var Gud og Guds ord som skapte det universet som vi har i dag. Gud står i skapelsesberetningen fram som skaperen, at det var han som stod bak.. Senere har nok naturvitenskapen satt fram supplerende teorier til skapelsesberetningen om hvordan det hele kunne ha skjedd. Hadde Enstein levd på Moses sin tid, ville neppe mange forstått relativitetsteorien han fant fram til. Men Gud kalte oss til å legge under oss jorden, og det gjaldt også i vår kunnskap om den. Ut fra det vi forstår om dette i dag, skjønner vi at det ligger en ufattelig kraft bak Big Bang. Hvis vi tror at Gud står bak, må han ha en helt uforståelig kraft som kunne gi all den energien, all denne kraften  som skulle til.

I Lukasevangeliet hører vi om Jesus. Blant annet hører vi om at Jesus møtte en folkemengde som vil høre på han. Ttrengselen var stor. Der var det også en kvinne som hadde hatt en blødning i tolv år. Hun ville røre kappen til Jesus fordi hun trodde da at Jesus var i stand til å gjøre henne frisk. Jesus merket at det gikk en kraft ut av seg da det skjedde og spurte hvem det var som hadde tatt i han. Kvinnen stod da fram og innrømmet at det var hun og fortalte at hun hadde blitt frisk i samme stund.

Jesus er Gud.  Jesus og Gud er ett, sammen med den Hellig Ånd, Guds Ord. Her hører vi at Gud har så stor kraft at han kan skape hele universet. Like fullt er han så fintfølende at han kan møte hver enkelte av oss slik som han møtte denne kvinnen med blødersykdommen med den kraften hun trengte i sin situasjon. Dersom du bekjenner Jesus som din Herre, har han kraft nok til å ta vare på deg i alle livssituasjoner. Nøkkelen er Guds Ord. Guds Ord er nedskrevet i Bibelen. Der står det hva Gud har sagt til oss mennesker opp gjennom tidene. Gud sa, og det ble. Guds Ord kan skape et nytt liv, like fullt i deg slik som Guds Ord også skapte hele universet.

Ha en god dag, og lykke til med prøven i dag!

07.12.2006 Skule Sørmo

Dette innlegget ble publisert i Callingandakter KVT. Bokmerk permalenken.