CAS – ny nedtur for matematikk i skolen

CAS – computer algebra system – er et dataverktøy som tillater at en datamaskin regner ut matematikkuttrykk på symbolform. Dette er et verktøy elever i matematikk i den videregående skole kan bruke for å løse matematikkoppgaver. For eksempel kan et regnestykke som dette:

Finn svaret ved regning:
2x + y = 2
x + y = 5

løses ved kun å punche inn denne teksten på maskinen, trykke på en knapp å få svaret

x=-3, y=8

Ferdigheten som kreves for å løse en slik oppgave er følgende:

1. Kunne slå på en datamaskin og logge se på
2. Starte programmet GEOGEBRA og finne menyvalget for CAS
3. Skrive inn de to linjene i oppgaven over
4. Trykke på en funksjonsknapp i GEOGEBRA
5. Lese av svaret i et svarfelt i GEOGEBRA

Til tross for at eleven blir bedt om at dette skal løses ved regning, har departementet godkjent at dette kan datamaskinen regne ut for eleven.

Alle som ikke kan algebra – en matematikkdisiplin, kan utføre dette i GEOGEBRA. Tidligere skulle dette gjøres med blyant og papir der man underveis viste hvilke regneregler som ble brukt. Da fikk man vist sine matematikkferdigheter.
Nå testes i stedet digitale kompetanse, og ikke matematikk.
En trøst er at eksamensoppgavene som nå gis, er todelt. En del uten hjelpemidler og en del med.

Dersom oppgaven skal løses på gamlemåten, måtte oppgaveteksten være gitt i delen uten hjelpemidler, eller formulert slik :

Finn svaret ved regning uten bruk av digitale hjelpemidler:
2x + y = 2
x + y = 5

dersom den ble gitt i den delen med hjelpemidler. Så det er fortsatt mulig å gjøre dette på matematikk-måten. Det krever mer bevissthet hos oppgavegiveren om hvordan oppgaven formuleres.

Men likvel, bare å ta opp tanken på at en PC skal løse matematikkoppgavene slik….

Dette innlegget ble publisert i Skole. Bokmerk permalenken.