Var Jesus en anarkist?

Fortellingen om Jesus har hatt en enorm betydning for vår historie. Et barn, født av en ugift tenåringsjente i en stall, har påvirket verdenshistorien voldsomt. Jesus virket bare i tre år, men ingen andre har hatt en slik påvirkning på menneskets historie som ham. Til og med vår tidsregning regner vi fra hans fødsel. Han døde som en tilsynelatende taper på korset etter hva man kan kalle et justismord. Tilhengerne hans satt desillusjonert tilbake. Ja, Gud selv stilte ikke opp for ham i Getsemane. Da ba han på det mest intense om å få slippe. Men Gud var taus. Jesus ba disiplene om å slå ring rundt seg og støtte ham. Men de sovnet og stilte ikke opp. Peter gjorde et forsøk på å kjempe for ham da han tok sverdet og hugg øret av yppersteprestens tjener. Men Jesus irettesatte ham og leget øret og gjorde tjeneren frisk igjen. Jesus gjorde avkall på alle maktmidler helt til det siste. Til tross for at disiplene så hans guddommelige storhet på fjellet bare noen dager tidligere. Ikke noe av de maktmidler han rådde over som Guds sønn tok han fram og forsvarte seg med på sin dødsdag.

Men en røver på korset gikk fri på dommens dag. Den eneste vi sikkert vet fikk en plass i Jesu himmelske rike.

Jesus overvant døden og stod opp den tredje dagen. Slik berettes det om i evangeliene. Det samlet mot og inspirasjon i hans tilhengere. Etter at Jesus dro fra denne verden samlet de troende seg i den første menigheten. De delte alt. De levde for hverandre. Jesus skulle komme igjen snart og skape en ny himmel og ny jord. Det var ikke så farlig å tenke på framtiden lenger.

Men tid og sted er Guds sak. Jesus kom ikke igjen slik de trodde. Den første menighet som egentlig var en ren anarkistisk sak, gikk i oppløsning. Den var ikke bærekraftig av ulike årsaker.

Senere organiserte de kristne seg i menigheter og kirkesamfunn. Det ble behov for regler og ledere for at de skulle vokse og bli bærekraftig.

Men med ledere og regler følger makt. Det var ikke alt som Jesus preket om som ble fulgt opp. Mye av det Jesus gjorde og sa, ble fulgt opp. Men det spørs om det ikke var helt meningen at alt Jesus sa var tenkt å bli gjentatt og overført til ettertiden.

Man kan spørre seg hva Jesus ønsket. Ofte forbød Jesus at det ble fortalt om det han gjorde av mirakler og under. Det Jesus sa og gjorde, var kanskje ment å være en løsning der og da, og ikke at det skulle gjentas siden og praktiseres i rigide leveregler. Jeg vet ikke om Jesus var noe særlig opptatt av samfunnsordninger og statsdannelser i det hele tatt. «Gi Keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er » er kanskje et utsagn som var ment i en større sammenheng enn bare keiserens mynt. Kanskje Jesus egentlig var en sann anarkist. Han var aldri interessert i hvordan samfunnet skulle styres. Han var kun opptatt av en eneste ting: Å få mennesker rundt seg til å tro på seg som Guds Sønn.

Kirken i Rom etablerte seg der pavene ble Peters etterfølgere. Den katolske kirke var flinke til å lage alle mulig regler og lover som skulle gjelde for de kristne. Jesu lære ble gjenstand for vitenskap og teologi. Alt blir satt i system basert på det Jesus sa og gjorde. Rundt dette utviklet det seg et enormt maktapparat. Tenk på religionskrigene. Tenk å avlatshandelen som finansierte Vatikanstaten. Tenk på inkvisisjonsvirksomheten som skulle forsvare den rette lære. Tenk på all den elendighet av seksuell misbruk som skjuler seg i sølibatkravet. Den katolske kirke er ikke alene om denne elendige utviklingen som fremmet makt og ære. Så godt som alle trossamfunn har sine svin på skogen. Alle har de glemt hvordan Jesus selv gav avkall på makt og ære i Getsemane og på Golgata.

Jesus var opptatt av at sitt forhold til enkeltmennesker. At de skulle tro på ham. Det var hans eneste agenda. Han var ikke opptatt av samfunnssystemene der han levde. Han så det ikke som sin primæroppgave å gjøre folk friske og vekke opp fra de døde heller. Underet var bare nødvendig enkelte ganger for at folk skulle se tegn på hans makt. Herlighetsteologien vi ser i dag som flommer rundt oss er neppe etter Jesu vilje.

Kanskje vi også skal tenke mer på å gi avkall på makt og ære og bli like anarkistiske som Jesus?

Dette innlegget ble publisert i Kristendom og religion. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *